Stará Myjava - história

Stará Myjava - história

Stará Myjava Stará Myjava Obec Stará Myjava

S územím obce Stará Myjava sú spojené začiatky mesta Myjava. Roku 1586 sa v tunajšom údolí riečky Myjava začalo tvoriť prvé jadro obce s kostolom, farou a školou. Roku 1711 sa však administratívna i cirkevná správa obce preniesla na perspektívnejšie územie dnešnej Myjavy a pôvodné jadro sa zmenilo na osadu.

Na mape prvého vojenského mapovania Uhorska z roku 1782 ju nemeckí topografi pomenovali Miava Dolina, teda Dolina myjavská, kým Ján Trokan ju nazval Mijawa hornja a napokon sa jej názov ustálil na Stará Myjava.

Roku 1900 sa v osade pod týmto názvom vyskytovalo 34 domov, v ktorých žilo 192 obyvateľov a ďalších 18 domov a 100 obyvateľov sa nachádzalo o pár sto metrov severnejšie v kopanici Guzice. Na opačnej, južnej strane, akúsi vstupnú bránu do staromyjavskej doliny, a tým aj do pôvodnej dediny Myjava, tvorila ďalšia väčšia kopanica Križkovia, kde sa roku 1900 nachádzalo 15 domov a 82 obyvateľov. Ďalšie kopanice Mizerácka dolina roku 1900 mala 22 domov a 118 obyvateľov a Štemberk mal 18 domov a 95 obyvateľov, Uhliská 20 domov a 122 obyvateľov.

A práve tieto kopanice predstavujú základ, ktorý z pôvodného historického chotára dostala roku 1955 do vienka obec Stará Myjava, kedy z tzv. Veľkej Myjavy vzniklo samo mesto Myjava a z okolitých kopaníc vzniklo šesť nových obcí.

Na sklonku 2. svetovej vojny tu boli vybudované dva menšie rybníky, desiatka rekreačných chát  pre vedúcich pracovníkov firmy Tauš a tak položené základy turisticko-rekreačného rozvoja Starej Myjavy. Na podporu tohto zámeru sa ešte za existencie spoločnej obce Myjava stihla elektrifikovať údolná časť Starej Myjavy, zrealizovať čiastočná preložka cesty mimo intravilánu a do konca vojny sa v centrálnej časti podarilo vybudovať modernú školskú budovu a v horách zachytiť  pramene pre nádejný myjavský vodovod.

V polovici 50. rokov, keď samostatná obec Stará Myjava vznikla, všetko dianie sa začalo krútiť okolo kolektivizácie poľnohospodárstva, do ktorej sa Staromyjavčanom nechcelo. Do konca 50.rokov bola vybudovaná požiarna zbrojnica.

Koncom roka 1960 po založení Jednotného roľníckeho družstva sa rozbehla výstavba družstevného dvora a onedlho sa s družstevnou stavebnou skupinou začalo lepšie dariť aj rozvoju obce.

Rekreačné stredisko Dubník s rozmernou vodnou nádržou sa stalo podnetom, aby podnik SAM na Starej Myjave začal stavať tzv. Spoločenský dom a zároveň vodnú nádrž spojením dvoch dovtedajších rybníkov. V polovici 60.rokov bol zárodok  športového areálu a roku 1969 sa rozostavala spoločná budova MNV a kultúrneho domu.

V tomto čase Starú Myjavu začal zviditeľňovať skutočný rozvoj rekreačnej oblasti. Podnik SAM rozšíril chatovú základňu a začal budovať tzv. pioniersky tábor. Podobný tábor tu vybudoval aj podnik Kodreta Myjava. No najdôležitejšou stavbou sa stala vodná nádrž, ktorú pre podnik Povodie Dunaja realizoval Hydrostav Bratislava.

Roku 1973 bola s pomocou občanov a tunajšieho JRD dobudovaná budova MNV a kultúrneho domu, o ďalšie štyri roky sa začala výstavba materskej školy. V ďalšom roku v rámci tzv. akcie „Z“ sa rozbehla výstavba obecných vodovodov a v hornej časti obce potravinárska predajňa  a pohostinstvo vybudované Jednotou ĽSD Senica.

Roku 1981 sa predsedom MNV stal miestny rodák Pavol Zeman. Za jeho pôsobenia ožila činnosť viacerých organizácií, najmä TJ Slovan Stará Myjava, Zboru požiarnej ochrany, Zväzu žien, Zväzarmu a s podporou miestnej Osvetovej besedy sa v obci rozprúdil aj kultúrno- spoločenský život. Rozbehla sa obnova obecných komunikácií a roku 1985 dostavba šatní pri športovom ihrisku.

Roku 1993 boli Starej Myjave prinavrátené lesy a s ich hospodárením pod hlavičkou Obecné lesy, spol.s.r.o., Stará Myjava sa začalo obci lepšie dariť. Venovala sa pozornosť najmä skvalitneniu komunikačného prieťahu obcou, vybudovaniu káblovej telefónnej siete, rozšíreniu vodovodnej siete do východných častí obce, ako aj rekonštrukcii futbalového ihriska.

V polovici 90.rokov sa hlavná pozornosť obce sústredila na výstavbu modernej obecnej píly. V tomto čase sa Stará Myjava zviditeľnila viacerými akciami z oblasti tradičnej kultúry, najmä tzv. koštovkou páleného. Prvý ročník sa konal roku 1995.

Do popredia sa dostali otázky životného prostredia, ale aj lepšieho využitia tunajšej rekreačnej oblasti. Pracovalo sa na výstavbe čistiarne odpadových vôd, začala sa budovať  vodovodná sieť a k nej sa pridružila aj tzv. tlaková kanalizácia. Obec rozbehla aj ďalšiu aktivitu – výrobu a predaj kálaného palivového dreva pre verejnosť.

Od roku 2006 prišlo z väčších akcií na rad dokompletizovanie športového areálu o tribúnu, prístavbu šatní a vybudovanie detského i multifunkčného ihriska, ako aj vypracovanie územného plánu obce pre ďalší nádejný rozvoj Starej Myjavy.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 13 december 2020 16:42

Myjava - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Myjava - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

NAJČÍTANEJŠIE

Error: No articles to display

NAJČÍTANEJŠIE MOR

Error: No articles to display

Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.