FOTO+VIDEO: Sobotište bolo „Mekkou“ habánov viac ako 200 rokov

FOTO+VIDEO: Sobotište bolo „Mekkou“ habánov viac ako 200 rokov Featured

Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor NaZahori.sk

Na Záhorí v Sobotišti vzniklo v zrekonštruovanom mlyne múzeum, ktoré pripomína pôsobenie habánskej komunity v obci. Ide o najstarší habánsky dvor na území Slovenska a aj preto bola lokalita v roku 1999 vyhlásená okolo mlyna za pamiatkovú zónu.

Sobotište, Habánsky dvor NaZahori.sk

Príchod habánov do Sobotišťa

Do Sobotišťa prišli habáni v roku 1546 na pozvanie grófa Františka Nyáryho, ktorý ich poznal zo svojich moravských panstiev. Mlyn získali od miestneho zemana Klimenta Pappa. V tej dobe už boli habáni na Morave prenasledovaní, takže hľadali nové útočiská. „Od tohto času môžeme datovať, že mlyn bol 400 rokov v majetku habánskej obce až do 50-ich rokov 20. storočia, kedy bol znárodnený a stal sa majetkom obce,“ prezradila viac o príchode habánov manažérka projektu rekonštrukcie mlyna Ľubica Kadlec Melišová.

Habánsky dvor

Habáni okolo mlyna založili dvor, ktorý pozostával z niekoľkých objektov. Predpokladá sa, že pri mlyne sa nachádzala aj veľká modlitebňa, tá sa však nezachovala. Okrem toho postavili zvonicu, ktorou zvolávali k omši alebo oznamovali úmrtia, klúčiareň, ktorá bola postavená nad ich sklepmi a množstvo ďalších typických habánskych stavieb. Z nich sa zachovali najstaršie z 18. storočia, staršie veľkodomy sa v Sobotišti nezachovali.

Architektúra, ktorá je dochovaná, je zväčša z 18. a 19. storočia. „Je už kombinovaná s tradičnou ľudovou architektúrou, ale stále si zachováva prvky habánskej kultúry. Ide najmä o vysokú strechu, lomený krov a obytné podkrovie. V súčasnosti zahŕňa pamiatková zóna 47 obytných objektov, ale v minulosti ich bolo podstatne viac. S hospodárskymi budovami sa číslo vyšplhá na 80 stavieb," vysvetlila Melišová.

Habánske múzeum

Okrem Sobotišťa je ešte dochovaný habánsky dvor na Slovensku, ktorý sa takisto nachádza na Záhorí vo Veľkých Levároch.

V novovzniknutom múzeu bola snaha nakoncipovať exponáty, ktoré sa inde nenachádzajú. Snažíme sa prezentovať, ako habáni žili nielen v Sobotišti ale na celom Slovensku. Vytvorili sme tu model habánskej strechy, takisto aj model habánskeho veľkodomu, ktorý stojí vo Veľkých Levároch. V múzeu sa nachádzajú habánske kostýmy, zhotovené na základe rytiny zo 16. storočia. Súčasťou múzea sú aj repliky habánskej keramiky priamo zo Sobotišťa. Mojou srdcovou záležitosťou je maketa habánskeho dvora z konca 19. storočia,“ prezradila manažérka projektu, ktorá sama žije v jednom z habánskych domov priamo v Sobotišti. Maketa je replika presná približne na 85 percent, keďže nie z každého objektu sa dochoval podrobný pohľad. Model je vytvorený na podklade pôdorysnej mapy z konca 19.storočia.

Múzeum myslí aj na vzdelanie

Pri kreovaní múzea sa myslelo aj na vzdelávania. Už pri rekonštrukcii kľúčiarne dostala miestna základná škola jeden kľúč s tým, aby sa vytvorili podmienky pre žiakov nielen školy ale aj škôlky na odprezentovanie histórie obce s cieľom vybudovať lokálpatriotizmus. „Podobne bola zriadená aj v múzeu v podkroví multifunkčná miestnosť, ktorú bude možné využívať na prezentačnú činnosť, na výstavné účely či malé kultúrne podujatia s kapacitou približne 50 ľudí. Takže rovnako ako pri klúčiarni chceme dať jeden kľúč učiteľkám v škole, aby žiaci mohli navštevovať túto miestnosť a aby výuku mohli mať z prvej ruky. Samozrejme budeme radi, ak múzeum budú navštevovať deti zo širokého okolia,“ naznačila ďalší zámer múzea projektová manažérka.

V pamiatkovej zóne vznikol náučný chodník

Ľudia, ktorý mali záujem si pozrieť dvor v podstate netušili, kde začína, kde končí a aké objekty ho tvoria. „Preto sme vytvorili v rámci projektu malý náučný chodník, ktorý opisuje sedem habánskych objektov. Pri všetkých je informačná tabuľa, ktorá obsahuje aj QR kódy, takže aj návštevník zo zahraničia si vie o objekte prečítať v anglickom alebo nemeckom jazyku. Tento odkaz ho prelinkuje aj na stránku o habánskom múzeu, kde sa návštevník dozvie aj ďalšie zaujímavé informácie,“ prezradila ďalšie novinky Melišová.

Habáni boli zmesou viacerých národov a boli uzavretou komunitou

Habáni boli zmes národností. Či už z Talianska, Švajčiarska Nemecka ale aj Česi a ďalší ľudia, ktorí sa pridávali k tejto kultúre. Vďaka tomu každý do tejto komunity priniesol svoje zručnosti zo svojej krajiny. Predpokladá sa, že napríklad známa keramika a technika fajansy, ktorá tiež preslávila habánov, pochádza z Talianska. Jej inovácia spočíva v použití pridania olovnato-ciničitej bielej nepriehľadnej glazúry a inakosti dekoru. Všeobecne je známe, že habáni sa vyhýbali červenej farbe. Tá pre nich predstavovala krv Kristovu, čo bolo pre nich posvätné.

Aj po rekatolizácii v 18.storočí si habáni neustále udržiavali ráz uzavretej komunity. Stále mali vlastné pravidlá, vlastného richtára, učiteľa a dokonca aj farára, takže v Sobotišti pôsobili dvaja katolícky kňazi. Mali spoločné objekty, v ktorých spoločne hospodárili. Aj keď si postavili svoj dom, spoločné hospodárstvo si udržali až do 60-ich rokov 20. storočia. Dokonca sa zachovali aj knihy, do ktorých si habáni zapisovali výnosy a v podstate u nich fungovalo úverové družstvo, kde si požičiavali obecné peniaze medzi sebou. Celá komunita v Sobotišti sa skladala približne zo 400 ľudí.

Habáni neuznávali súkromné vlastníctvo

Základná črta novokrstencov bola, že neuznávali súkromné vlastníctvo. Mali prepracovaný sociálny systém. Každé dieťa dostalo vzdelanie, každí dostal šatstvo, jedlo, mal kde spať, o každého bolo postarané. Každý mal v tom sociálnom systéme svoju rolu. Na základe predispozície jednotlivcov boli určení na jednotlivé pracovné zaradenie. Niekto robil učiteľa, ďalší remeselníka či robil na poli. Podľa toho mali aj odmeňovací systém. Napr. kto pracoval viac manuálne, musel dostať viac stravy.

Stránili sa svetského prostredia, snažili sa žiť Starý zákon. Vždy sa dokázali dohodnúť s vrchnosťou, že muži neboli povolávaní do armád či vojenských služieb, dokonca boli oslobodení od daní. Kompenzovali to iným spôsobom aby ich vrchnosť akceptovala. Ak bol panovník osvietenejší, chápal aký poklad v týchto ľuďoch má, keďže oni prinášali do regiónu obrovský rozmach, teda niečo čo tu nikdy nebolo. Gróf Nyáry ich poznal zo svojho panstva v Bzenci a keď nastali v Čechách represálie voči nim, tak ich pozval do Sobotišťa, pretože vedel, že mu tu založia vinohrady, remeselnícke dielne či už nožov alebo keramiky. Dokázali mu obhospodáriť obrovskú časť územia obci a zveľadiť ju. Starali sa o lesy a lúky. Boli vyhľadávaní ako učitelia a lekári. Volali si ich do mnohých šľachtických rodín, aby vykonávali tieto remeslá a mali za to dobre zaplatené. Tým pádom mali veľa peňazí a preto začali trenice medzi nimi a domácimi obyvateľmi a aj preto boli na väčšine miest, kde sa usídlili neobľúbení,“ vysvetlila Melišová.

Jednou zo zaujímavostí je, že pri odkopávke mlyna pod úrovňou zeme asi 1,5 metra boli všetky ulice vydláždené tehlou. „Toto muselo byť už v 16. storočí. To znamená, že celý habánksy dvor, ale aj ďalšie habánske stavby boli vydláždené. Aj na tomto bolo vidieť, že to spoločenstvo tvorili ľudia z celej Európy a prinášali nové myšlienky a nové poznatky na Slovensko. Aj takéto veci asi prispievali k neobľúbenosti, keď domáci ľudia museli šliapať po blate a habáni mali vydláždené chodníky,“ naznačila projektová manažérka, že závisť voči úspešným fungovala už dávno v minulosti.

Sobotište bolo 200 rokov sídlom habánskeho „biskupa“

Každoročne predovšetkým v lete prichádzajú zájazdy huteritov zo Severnej Ameriky ale aj z Anglicka či Rakúska. Prichádzajú sem, keďže Sobotište sa približne na 200 rokov stalo sídlom habánskeho „biskupa“, ktorý tu vydával dekréty a nariadenia pre všetkých habánov na západnom Slovensku a oni sa týmito dekrétmi ešte dodnes riadia. „Takže Sobotište vnímajú ako svoju „Mekku“, preto sa sem vracajú a hľadajú svoje korene a svojich predkov. Dokonca som zažila mladíka z Kanady, ktorý sem vyslovene prišiel s tým, že pred 200 rokmi odtiaľto emigrovala jeho rodina a chcel vedieť odkiaľ pochádzajú jeho korene. Je dojemné, že ľudia sa vracajú z celého sveta do Sobotišťa, aby spoznali svoje kultúrne dedičstvo, aj keď samotné Sobotište to takto významne nevníma,“ prezradila osobné skúsenosti Melišová.

Habáni si manželku vyberali z troch žien

Zaujímavosťou v živote habánov bol aj výber životného partnera. V niektorých domoch je ešte možné nájsť malé izbičky v podkroví. V nich budúcich manželov obec doslova zamkla na niekoľko dní. Systém manželstva habánov bol taký, že muž prišiel za predstavenstvom obce s tým, že sa chce oženiť. To mu ponúklo tri ženy a z nich si musel vybrať. Ak si z nich nevybral, opätovne mohol požiadať o nevestu najskôr o rok. Keďže väčšinou manželstvo nevzniklo z nejakej lásky a dovtedy kontakt medzi mužom a ženou neexistoval, tak vlastne zatvorením do tejto izbičky dostali čas na spoznanie sa. Tento zvyk pretrval v niektorých rodinách až do 20. storočia.

Rekonštrukcia mlyna začala v roku 2001

Rekonštrukciu mlyna sa začala už v roku 2001, kedy obec získala prvé financie z predvstupových fondov Phare. Vďaka nim sa zabezpečila statika celého objektu, vymenila sa strecha a celé podkrovie.

Dlhšiu dobu sa s objektom nič nedialo, až v roku 2016 obec podala žiadosť o finančný príspevok v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, kde sa partnerskou obcou stala moravská obec Vacenovice a v roku 2018 začala samotná rekonštrukcia. Z technického zázemia, ktoré sa v mlyne po habánoch zachovalo, išlo o technickú hradu a mlynské koleso z 19. storočia. V náznakovej rekonštrukcii sa zrekonštruovalo vonkajšie mlynské koleso s vantrokom, čo je vlastne drevené koryto priliehajúce k stene mlyna, ktoré slúži na prívod vody pre vodné koleso. Ide o repliku a vznikla na základe starých fotografií.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 28 august 2021 12:04

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

NAJČÍTANEJŠIE

Error: No articles to display

NAJČÍTANEJŠIE MOR

Error: No articles to display

Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.