FOTO: Z dejín obce Smolinské

FOTO: Z dejín obce Smolinské Featured

Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba staršieho, jednoloďová pôvodne baroková stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1720. Stojí na mieste staršej stredovekej stavby. V roku 1924 bol zásadne prestavaný staviteľom Angelinim. Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba staršieho, jednoloďová pôvodne baroková stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1720. Stojí na mieste staršej stredovekej stavby. V roku 1924 bol zásadne prestavaný staviteľom Angelinim. NaZahori.sk

Osídlenie oblasti siaha už do obdobia  eneolitu, čoho dôkazom sú vykopávky v susednom meste Šaštín–Stráže. V slovanskom období od 6. storočia a hlavne veľkomoravskom období, územie participovalo na živote blízkych centier hlavne v okolí Mikulčíc. Celá táto oblasť bola charakteristická hlavne vidieckym osídlením.

1392 - Prvé zmienky

Historicky sa prvý raz obec začala spomínať v roku 1392 pod názvom Somola, kedy uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dal do zálohu Holíčsko- šaštínske panstvo Stiborovi zo Stiboríc. Toto vzniklo po rozpade hradského zriadenia a  z holíčskeho komitátu sa stalo Holíčsko–šaštínske panstvo do ktorého Smolinské patrilo ako poddanská obec Šaštínskeho hradu.

1396 - Názov obce

Názov obce prechádzal od prvej zmienky postupným vývojom. Už roku 1396 bola obec spomínaná pod názvom Semola, v roku 1489 Zmolenyche, 1498 Zmolyncz, neskôr ako Szmolinszka, Zmolnice. Posledná zmena nastala v roku 1773 kedy názov obce dosiahol súčasnú podobu ako Smolinske. Základ pre názov obce bolo slovo „smol“ respektíve „zmol“, čo v minulosti pravdepodobne znamenalo miesto, kde sa vyrábala smola alebo decht z prírodných zdrojov /miazgy borovíc, briez, brestov a pod/.

15. storočie - Panské hospodárstvo

Koncom 15. storočia sa majiteľom Holíčsko–šaštínskeho panstva po vymretí Stiborovcov stáva šlachtický rod Czoborovcov, ktorý zavádza majerské panské hospodárstvo.

V roku 1554 bol v chotári Smolinského opustený panský majer, rybník, rybničný jarok a rybničný most. V tomto časovom období bol život v dedine z časti ovplyvnený kolonizátormi a to Habánmi. V  obci boli vybudované habánske dvory a tým sa na pomerne dlhý čas zmenila štruktúra bývania. Pre obyvateľov to znamenalo, že jeden dvor obývalo viac rodín /vznikali habánske dvory/. Do súčasnosti sa z nich v dedine zachovalo asi 15.

1601 - Malá zmienka

Ďalšia, veľmi malá zmienka o obci bola zaznamenaná v roku 1601, kedy bolo spomenuté, že Imrich Czobor klčoval v Smolinskom les pre poľnohospodárske využitie. Neskôr v 17. storočí trpela obec vojnami a bola zasiahnutá tureckými vpádmi. V tomto období bola značne zdevastovaná no obyvatelia sa neustále snažili o celú obnovu.

18. storočie

V roku 1715 bolo v obci zapísaných 17 usadlostí z toho 9 poddanských a 8 želiarských. Postupným rozvojom dediny majitelia obce Czoborovci v roku 1720 evidovali už 31 domácností, pre ktoré gróf Czobor postavil barokový kostol na mieste gotického kostolíka. V celom okolí obce sa začali budovať rozsiahle vinice. Zároveň v tomto roku 1720 dali Coborovci Smolinské do zálohu bratislavskému kolégiu jezuitov. Smolinské v roku 1738 získal späť František Lotrinský, manžel Márie Terézie z rodu Habsburgovcov, ktorý celé Holíčsko – šaštínske panstvo kúpil ešte v roku 1736. Postupne sa začalo Smolinské rozrastať a v roku 1752 bývalo v Smolinskom 66 rodín a už v roku 1787 mala obec 103 domov a 633 obyvateľov.

1828 - Obyvateľstvo

Počet obyvateľov neustále narastal rozvojom poľnohospodárstva, kedy obec v roku 1828 mala 152 domov a 1062 obyvateľov. V tomto 18. storočí sa obyvateľstvo zaoberalo vinohradníctvom a poľnohospodárstvom. Stúpajúca tendencia počtu obyvateľov Smolinského bola do roku 1948 , kedy obec dosiahla najväčší počet, a to 1 277obyvateľov. Po tomto roku počet obyvateľov neustále klesá.

Názov obce

Názov obce je pretkaný rôznymi legendami tradovanými starými obyvateľmi obce. Podľa jednej z legiend dostala meno podľa smoliara, ktorého tadiaľ viezol jeden sedliak ukrytého vo voze pod plachtou. A keďže to bol prvý povoz, ktorý prešiel dedinou, obec dostala meno Smolinské.

Podľa inej legendy pomenovanie obce je odvodené od smoly (alebo dechtu), ktorá sa tu vyrábala z miazgy borovíc a ďalšia možná varianta vzniku názvu dediny je, že v obci žili rybári, ktorý rozvážali ryby do okolitých obcí na kárach z drevenými osami, ktoré mazali smolou. Smolu do dediny rozvážali smoliari na tragačoch a jeden z nich , keď prechádzal cez potok sa doň vysypal i z nákladom. Od tých čias začali obyvatelia chodník vedúci k potoku nazývať „smolný“ a okolité domce „smolné“. Všetky tieto legendy sú však medzi obyvateľmi odovzdávané len na základe ústneho podania a nie sú historicky doložené.

zdroj: Obec Smolinské

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 19 september 2021 10:59

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

NAJČÍTANEJŠIE

Error: No articles to display

NAJČÍTANEJŠIE MOR

Error: No articles to display

Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.